Quantifiers in Malayalam: a tribute to Dany and Operators in the lexicon

TitreQuantifiers in Malayalam: a tribute to Dany and Operators in the lexicon
Publication TypeChapitre d'ouvrage
Année de publication2018
AuthorsDe Clercq, Karen
EditorCeupens, Jan, Hans Smessaert, Jeroen van Craenenbroeck, and Guido Vanden Wyngaerd
Book TitleA Coat of Many Colours. Vriendenboek voor Dany Jaspers naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag
PublisherCRISSP
CityBrussels