Fonologische deletie in ja-neevraagfragmenten

TitreFonologische deletie in ja-neevraagfragmenten
Publication TypeArticle de revue
Année de publication2009
AuthorsDe Clercq, Karen
JournalHandelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Volume62
Pagination5-14