De verwerving van de groene en rode woordvolgorde in Vlaanderen. Een descriptieve, methodologische en theoretische aanvulling bij Meyer & Weerman (2016)

TitleDe verwerving van de groene en rode woordvolgorde in Vlaanderen. Een descriptieve, methodologische en theoretische aanvulling bij Meyer & Weerman (2016)
Publication TypeArticle de revue
Année de publication2020
AuthorsDe Sutter, Gert, and Karen De Clercq
JournalNederlandse Taalkunde
Volume25
Issue2-3
Pagination213-224