LingLunch : Lieven Danckaert

Thursday 07 July 2022, 12:00 to 13:00
Organisation: 
Karen De Clercq et Ira Noveck (LLF)
Lieu: 

Online

Lieven Danckaert (CNRS/ STL/ Université de Lille)
Multifactorial modelling of Latin word order