Publications

Export 1 results:
Filters: Author is Grzmil-Tylutki, Halina  [Clear All Filters]
2010
Fradin, Bernard. "Les nominalisations d’état." In En quête de sens. Etudes dédiées à Marcela Świ{\k a}tkowska / W poszukiwaniu znaczneń. Studia dedykowane Marceli Świ{\k a}tkowskiej, edited by Joanna Górnikiewicz, Halina Grzmil-Tylutki and Iwona Piechnik, 177-188. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskego, 2010.