Publications

Export 1 results:
Filters: Author is Coman Lupu  [Clear All Filters]
2007
Bonami, Olivier, Danièle Godard, Alexandra Cuniţă, Coman Lupu, and Lilianne Tasmowski. "Adverbes initiaux et types de phrase en français." In Studii de Lingviistică şi Filologie Romanică, 50-57. Bucarest: Editura Universitāţii din Bucureşti, 2007.